onsdag 21. november 2018
17:00 - 19:00 Menighedsrådsmøde